dissabte, de desembre 09, 2006

Llum

A vegades, la nostra llum sol es visible per algú altre.

A vegades, per molt que aquest altre ens senyali la nostra llum, mai la podrem veure.

A vegades, és millor tindre una simple lot per a inspeccionar el camí que tenim per davant,

que morir cegats pel nostre gran sistema d'enllumenat